Withdrawal (Coin)Private API

가상자산 출금 신청 기능을 제공합니다.

POSThttps://api.bithumb.com/trade/btc_withdrawal

Example Response

{ "status" : "0000"}

Request Parameters

요청 변수, 설명, 타입으로 구성된 표
요청 변수설명타입
apiKey사용자 API KeyString/필수
secretKey사용자 Secret KeyString/필수
units출금하고자 하는 코인 수량
[코인 별 1회 최소 수량]
BTC: 0.002 | ETH: 0.01 | LTC: 0.1 | ETC: 0.1 | XRP: 21 | BCH: 0.002 | QTUM: 0.1 | BTG: 0.002 | EOS: 0.5 | ICX: 4 | TRX: 150 | OMG: 2 | KNC: 2 | GLM: 30 | ZIL: 30 | WAXP: 5 | POWR: 23 | LRC: 42 | EOSDAC: 10 | STEEM: 0.01 | STRAX: 0.2 | ZRX: 6 | REP: 0.08 | XEM: 4 | SNT: 23 | ADA: 1 | CTXC: 60 | BAT: 3 | WTC: 1.4 | THETA: 0.5 | WAVES: 2 | TRUE: 10 | LINK: 0.11 | MEETONE: 10 | HORUS: 10 | ADD: 100 | ENJ: 2 | VET: 200 | MTL: 0.9 | CHL: 100 | BLACK: 10 | ATD: 100 | IOST: 1000 | TMTG: 360 | QKC: 2000 | HDAC: 200 | AMO: 7000 | BSV: 0.002 | BXA: 15 | DAC: 670 | ORBS: 24 | TFUEL: 8 | VALOR: 5 | CON: 460 | ANKR: 27 | MIX: 360 | CRO: 38 | FX: 10 | CHR: 12 | MBL: 3500 | MXC: 72 | WIN: 1 | FCT: 20 | TRV: 100 | DAD: 12 | WOM: 15 | SOC: 360 | EM: 1000 | BOA: 10 | FLETA: 180 | SXP: 0.9 | COS: 97 | APIX: 36 | EL: 170 | BASIC: 460 | HIVE: 18 | XPR: 800 | VRA: 300 | FIT: 720 | EGG: 360 | BORA: 17 | ARPA: 35 | APM: 100 | CKB: 170 | AERGO: 13 | ANW: 28 | CENNZ: 60 | EVZ: 44 | CYCLUB: 170 | SRM: 0.7 | QTCON: 56 | UNI: 0.13 | YFI: 0.0001 | AAVE: 0.01 | COMP: 0.01 | REN: 8 | BAL: 0.27 | RSR: 220 | NMR: 0.12 | RLC: 2 | UOS: 6 | SAND: 7 | STPT: 63 | GOM2: 320 | RINGX: 28 | BEL: 0.8 | OBSR: 170 | ORC: 2 | POLA: 15 | AWO: 270 | ADP: 59 | DVI: 9 | DRM: 20 | IBP: 25 | GHX: 9 | MIR: 0.5 | CBK: 0.5 | ONX: 5 | MVC: 25 | BLY: 56 | WOZX: 3 | ANV: 2 | GRT: 3 | MM: 4 | BIOT: 77 | XNO: 12 | SNX: 0.2 | RAI: 2 | COLA: 3 | OXT: 6 | LINA: 34 | ASTA: 37 | MAP: 34 | AQT: 0.9 | WIKEN: 200 | CTSI: 9 | MANA: 5 | LPT: 0.13 | MKR: 0.0014 | SUSHI: 0.23 | NSBT: 0.3 | DON: 2 | ASM: 72 | PUNDIX: 0.7 | CELR: 84 | LF: 0.25 | ARW: 0.5 | BCDC: 0.25 | MSB: 2 | RLY: 5 | OCEAN: 4 | BFC: 10 | ALICE: 0.4 | CAKE: 0.23 | BNT: 1.5 | XVS: 0.17 | AXS: 0.07 | DAI: 5 | MATIC: 3 | BAKE: 1.3 | VELO: 10 | ANC: 2 | BCD: 2 | XLM: 20 | GXC: 4 | BTT: 5000 | VSYS: 100 | IPX: 80 | WICC: 32 | ONT: 7 | LUNA: 12 | NEWS: 10 | AION: 35 | META: 300 | KLAY: 2 | ONG: 25 | ALGO: 4 | JST: 250 | XTZ: 1.2 | MLK: 20 | WEMIX: 40 | DOT: 1.5 | ATOM: 1 | SSX: 42 | TEMCO: 2000 | LZM: 25 | HIBS: 1000 | BURGER: 0.9 | DOGE: 17 | KSM: 0.02 | BNB: 0.01 | NFT: 2000000 | SUN: 200 | XEC: 60000 | PCI: 10 | SOL: 0.06 | LN: 0.05

[코인 별 1회 최대 수량]
회원 등급 별 출금 가능 수량
Float/필수
address코인 별 출금 주소String
destinationXRP 출금 시 Destination TagInteger
STEEM 출금 시 입금 메모Integer
XMR 출금 시 Payment IDString
currency가상자산 영문 코드
기본값 : BTC
String/필수

Response

필드, 설명, 타입으로 구성된 표
필드설명타입
status결과 상태 코드 (정상: 0000, 그 외 에러 코드 참조)String